Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Υποτροφίες ιταλικού κράτους σε Έλληνες πολίτες

Το ιταλικό κράτος χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες για την ολοκλήρωση προγραμμάτων σπουδών, έρευνας και κατάρτισης σε ιταλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024- 2025.
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://studyinitaly.esteri.it/

Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η 14η Ιουνίου 2024 , και ώρα 14:00 (τοπική Ιταλίας).

Κατηγορία: ΣΠΟΥΔΕΣ