Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο ακόλουθος σύνδεσμος οδηγεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ:

http://masters.minedu.gov.gr/

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε βασικές πληροφορίες για το κάθε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και τον αντίστοιχο σύνδεσμο. Ενδέχεται κάποια Προγράμματα να μην έχουν καταχωρηθεί ακόμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Προγραμμάτων καθώς και πληρέστερες πληροφορίες για αυτά μπορείτε να αναζητήσετε στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Τμημάτων.

Τον πλήρη κατάλογο με τα ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης για το 2020-21 θα τα βρείτε εδώ.

ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών θα πρέπει να τα αναζητήσετε στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Τμημάτων. Το βασικό Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις Διδακτορικές Σπουδές στην Ελλάδα θα το βρείτε στο Νόμο 4485/2017 (άρθρα 38-43). Για κάθε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ ο αντίστοιχος Κανονισμός Σπουδών.

Σε γενικές γραμμές:
Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν :

οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής
οι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017
τυχόν ειδικές περιπτώσεις μη κατόχων Δ.Μ.Σ. που προβλέπονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του εκάστοτε Τμήματος

Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών είναι τρία ημερολογιακά έτη και οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ετήσιο αναλυτικό υπόμνημα για την πρόοδο της διατριβής.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για σπουδές πρώτου κύκλου (πτυχίο), δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακό δίπλωμα) και τρίτου κύκλου (διδακτορικές), σε χώρες του εξωτερικού.

Στη σελίδα θα προστίθενται σταδιακά νέες χώρες ενώ το περιεχόμενό τους θα εμπλουτίζεται και θα επικαιροποιείται.

Ειδικά για την Ευρώπη, πολύ χρήσιμες πληροφορίες θα βρείτε και στον  παρακάτω σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles_en

Θυμηθείτε: πριν ταξιδέψετε σε χώρα της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, φροντίστε να εκδώσετε Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης.

Αν έχετε κι εσείς κάποια πληροφορία που θα θέλατε να μοιραστείτε με τους συμφοιτητές σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο career-uoc@uoc.gr.

Αυστρία (https://studyinaustria.at/en/)

Γαλλία (https://www.ifg.gr/eksasfalise-spoudes-sti-gallia/)

Γερμανία (https://www.daad.gr/el/spoydes-amp-amp-ereyna-sti-germania/)

Η.Π.Α. (https://www.fulbright.gr/el/spoudes-stis-ipa)

Ιταλία (https://iicatene.esteri.it/iic_atene/el/opportunita/studiare_in_italia/)

Καναδάς (https://www.educanada.ca/)

Μεγάλη Βρετανία (https://www.britishcouncil.gr/study-uk)

Ολλανδία (https://studyinholland.gr/?lang=el)

Σουηδία (https://studyinsweden.se/)