Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ιστορικό

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ήταν από τα πρώτα Πανεπιστήμια στη χώρα που υιοθέτησε με ενθουσιασμό τον θεσμό της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) των φοιτητών του και τα Τμήματά του συμμετείχαν μαζικά στις σχετικές δράσεις του Υπουργείου Παιδείας. Ήδη από το 1998 στο πρώτο χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Παιδείας Πρόγραμμα Π.Α, 9 από τα 14 Τμήματα του Πανεπιστημίου δήλωσαν συμμετοχή ένας πολύ μεγάλος αριθμός φοιτητών ασκήθηκαν έκτοτε σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Στο καινούργιο Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς  (ΕΣΠΑ) 2007-2013 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» 14 από τα 16 Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετέχουν ενεργά, με το Τμήμα Ιατρικής να μην έχει ενταχθεί για λόγους που αφορούν στην θεώρηση που έχει το Υπουργείο Παιδείας για την άσκηση στις Ιατρικές Σχολές. Ελπίζουμε πάντως ότι και αυτό θα αλλάξει σύντομα.  Έτσι, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αξιοποιώντας και την εμπειρία που απεκόμισε τα προηγούμενα χρόνια, δίνει πλέον τη δυνατότητα στους φοιτητές όλων σχεδόν των Τμημάτων να ασκηθούν για ένα χρονικό διάστημα μέσου όρου τριών μηνών σε ένα φορέα που θα τους δώσει μια συνοπτική αλλά περιεκτική εικόνα του τι θα ζητηθεί από τους αποφοίτους μας όταν με το καλό μπουν στην αγορά εργασίας. Από την άλλη μεριά οι υπεύθυνοι των φορέων θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν τις δεξιότητες των φοιτητών μας και να γίνουν κοινωνοί μέρους τουλάχιστον των γνώσεων που παρέχονται στο Πανεπιστήμιο. Αυτό σημαίνει φυσικά «ουσιαστική πρακτική άσκηση». Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των Τμημάτων φροντίζουν ώστε η άσκηση να είναι πράγματι ουσιαστική, δηλαδή οι φοιτητές να ασκούνται σε θέματα της ειδικότητάς τους και να μην εργάζονται προσφέροντας απλά υπηρεσίες στον φορέα της άσκησής τους. Αυτός είναι και ο μόνος τρόπος για να υπάρξει προστιθέμενη αξία σε ένα σχετικά επίπονο αλλά γοητευτικό διάστημα που ο φοιτητής θα αισθανθεί ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα πρέπει να παρουσιάσει τις δεξιότητές του αλλά και θα αποκτήσει γνώσεις ερχόμενος σε επαφή με μελλοντικούς συναδέλφους αλλά και τρίτους που περιμένουν από αυτόν να μεταφέρει με πρακτικούς όρους  το αντικείμενο της μόρφωσής του.