Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Υποτροφίες

Γενικές πληροφορίες για τις περισσότερες επαναλαμβανόμενες υποτροφίες θα βρείτε παρακάτω.

Τις ανακοινώσεις μας που αφορούν σε προκηρύξεις υποτροφιών μπορείτε να τις βρείτε: εδώ.

Πληροφορίες για εξειδικευμένες υποτροφίες μπορείτε να αναζητήσετε και στη Γραμματεία του Τμήματός σας.

Οδηγός Υποτροφιών Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει εκδόσει Οδηγό που περιλαμβάνει όλους τους Ελληνικούς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που χορηγούν υποτροφίες και οικονομικά βοηθήματα σε Έλληνες πολίτες πρωτίστως, και δευτερευόντως σε αλλοδαπούς πολίτες, για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού. Μπορείτε να δείτε τον Οδηγό καθώς και τον Κατάλογο των υποτροφιών εδώ.

Υποτροφίες Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει προχωρήσει στη θέσπιση ή σύσταση μέσω κληροδοτημάτων και δωρεών των υποτροφιών που αναφέρονται παρακάτω. Περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις υποτροφίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις Υποτροφίες.

 

Μπορείτε επίσης να δείτε τις ανακοινώσεις του Π.Κ. που αφορούν σε Προκηρύξεις των υποτροφιών εδώ.

 

Υποτροφία Χριστίνα Σπυράκη (αφορά μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Νευροεπιστημών του Τμήματος Ιατρικής)

Υποτροφίες Επιτροπής Ερευνών (αφορούν μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Αγωγής και της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών)

Βραβείο Στέλλας Παπαδάκη Oekland (αφορά μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Βυζαντινές Σπουδές», στην κατεύθυνση της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης)

Βραβείο Άννας Μίσιου (αφορά μεταπτυχιακούς φοιτητές της Αρχαίας Ιστορίας)

Υποτροφία Μιχελή (χορηγούνται τέσσερις ετήσιες υποτροφίες σε απόφοιτους του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών/Τομέας Φιλοσοφίας και του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας / Τομέας Αρχαιολογίαςκαι Ιστορίας της Τέχνης)

Υποτροφία Αλεξάνδρου Καραβίτη (αφορά προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Π.Κ. που έχουν συμπληρώσει το τρίτο έτος σπουδών τους)

Υποτροφία Χρυσάνθου & Αναστασίας Καρύδη (αφορά πρωτοετείς φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Π.Κ., που αποφοίτησαν από Λύκειο του Νομού Ηρακλείου ή Λασιθίου)

Υποτροφία Εμμανουήλ Σακλαμπάνη (αφορά πτυχιούχους όλων των Τμημάτων της Σχολής Θετικώνκαι Τεχνολογικών Επιστημών του Π.Κ., που επιθυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές δευτέρου ή τρίτου κύκλου σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής»)

Υποτροφία Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη (αφορά  μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Π.Κ.)

Βραβείο “Βιργινία Μανασάκη” (αφορά υποψηφίους Διδάκτορες Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων)

Υποτροφίες Ι.Τ.Ε.

Όλα τα Προγράμματα Υποτροφιών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας θα τα βρείτε εδώ.

Στις υποτροφίες που χορηγεί το Ι.Τ.Ε. συμπεριλαμβάνονται:

το Πρόγραμμα Υποτροφιών “ARCHERS” ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ-ΙΤΕ, το οποίο έχει ως σκοπό την υποστήριξη νέων πτυχιούχων-υποψηφίων διδακτόρων όπως και μεταδιδακτόρων που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους σε διεπιστημονικούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς αιχμής.

η Υποτροφία «Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη» που χορηγείται στους βαθμολογικά πρωτεύσαντες κατά τις εξετάσεις για την εισαγωγή στον Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών ή/και σε όσους πρώτευσαν κατά το πρώτο έτος των μεταπτυχιακών τους σπουδών στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

οι Διακεκριμένες Προπτυχιακές Υποτροφίες «Στέλιος Ορφανουδάκης» που απεθυύνονται σε αριστούχους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Υποτροφίες Ι.Κ.Υ.

Από το 1951 έως και σήμερα, το ΙΚΥ, ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, χορηγεί υποτροφίες και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας. Αξιολογώντας τις ανάγκες κάθε εποχής, μελετά προσεκτικά, σχεδιάζει, προκηρύσσει και υλοποιεί προγράμματα υποτροφιών και οικονομικές ενισχύσεις για όλους τους κύκλους σπουδών. Από το 1987 έως και σήμερα συντονίζει και υλοποιεί με επιτυχία Ευρωπαϊκά Προγράμματα από το πρόγραμμα Erasmus το 1987 μέχρι και το πρόσφατο Πρόγραμμα Erasmus+ του οποίου το ΙΚΥ είναι Εθνική Μονάδα Συντονισμού από το 2014 έως το 2020.

Το ΙΚΥ, χορηγεί υποτροφίες για όλους τους κύκλους σπουδών:

για προπτυχιακές σπουδές

για μεταπτυχιακές σπουδές

για διδακτορικές σπουδές

Δείτε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο του Ι.Κ.Υ. με τα προγράμματα υποτροφιών που διαχειρίζεται.

Υποτροφίες ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας αποτελεί έναν ανεξάρτητο θεσμό για τη χρηματοδότηση της ελεύθερης έρευνας, που δημιουργήθηκε από τη ζωτική ανάγκη υποστήριξης των Ελλήνων επιστημόνων αλλά και ως αναγκαίο εργαλείο στην προσπάθεια αναστροφής του φαινομένου εκροής σπουδαίων επιστημόνων στο εξωτερικό.

Στιις δρασεις του συμπεριλαμβάνονται

Α. η χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής στην Ελλάδα, σε μια από τις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές: Α. Φυσικές Επιστήμες Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες Η. Περιβάλλον και Ενέργεια Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας. Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι από 12 έως 36 μήνες.

Περισσότερα στο http://www.elidek.gr/call/2i-prokiryxi-ypotrofion-elidek-gia-ypopsifioys-didaktores/

Β. η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στα οποία Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ) είναι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες (ΜΕ-ΕΥ)

Περισσότερα στο http://www.elidek.gr/call/second_call_postdoc/

Υποτροφίες Ακαδημίας Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών χορηγεί υποτροφίες για προπτυχιακές και  μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται.

Στις αρχές κάθε έτους, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών (http://www.academyofathens.gr/el) οι σχετικές προκηρύξεις, στις οποίες προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, οι κλάδοι σπουδών, ο αριθμός, το ποσό, η διάρκεια, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη συστατική πράξη κάθε κληροδοτήματος και τη σχετική νομοθεσία.

Οι υποτροφίες κατά κανόνα χορηγούνται βάσει γραπτού διαγωνισμού, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις χορήγησης άνευ διαγωνισμού, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι που δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους (με εξαίρεση ορισμένα κληροδοτήματα που θέτουν διαφορετικά όρια ηλικίας) και είναι κάτοχοι του τίτλου σπουδών που ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» ή και σε ορισμένες περιπτώσεις με «άριστα», σύμφωνα πάντα με τη βούληση του διαθέτη.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα Γραφεία της Ακαδημίας Αθηνών (Σόλωνος 84, 5ος όροφος, τηλ. 210 3664781 και 210 3664736)

Κληροδοτήματα, των οποίων τα εισοδήματα διατίθενται, σύμφωνα με τη συστατική πράξη, για τη χορήγηση υποτροφιών.

 

 • Κληροδότημα Πέτρου Αγγελετοπούλου
  Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ή το εσωτερικό στους κλάδους: α) Ελληνορωμαϊκό Δίκαιο, β) Ελληνικό Αστικό Δίκαιο ή Αστικό Δικονομικό Δίκαιο.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής, με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Κληροδότημα Αμίλκα Αλιβιζάτου
  Σκοπός υποτροφίας: Επιμόρφωση στο εξωτερικό ή το εσωτερικό πτυχιούχων Παιδαγωγικών Σχολών και άλλων επιστημόνων κατά την κρίση της Ακαδημίας.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής, με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.
  Προϋπόθεση: Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι καταγόμενοι από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος με προτίμηση πάντοτε μεταξύ των επιτυχόντων, των καταγόμενων από τα νησιά Κύθνο, Κάλυμνο και Κεφαλληνία, άλλως των περιφερειών των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Επτανήσου.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Kληροδότημα Ανδρέα Ανδρεάδη
  Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο της Νεοελληνικής Φιλολογίας.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής (σύμφωνα με την Προκήρυξη), με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Κληροδοσία Πραξιτέλους Αργυροπούλου
  Σκοπός υποτροφίας: Εκπόνηση διατριβής σε πρωτότυπο θέμα και απόκτηση διδακτορικού τίτλου στους τομείς Υδραυλικής, Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων ή και στους τομείς Εκμετάλλευσης του Υδραυλικού Πλούτου της Χώρας , Άρδευσης, Παραγωγής Ενέργειας και Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε ανώτατη πολυτεχνική σχολή του εξωτερικού (Η.Π.Α., Αγγλίας, Γαλλίας ή Γερμανίας) ή του εσωτερικού.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και άλλων ομοίων ανωτάτων σχολών της χώρας ή της αλλοδαπής, με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.
  Προϋποθέσεις: α) Ηλικία μέχρι 30 ετών.
  β) Για τους άνδρες υποψηφίους εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Κληροδότημα Φίλωνος Βασιλείου
  Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στον κλάδο της Μαθηματικής Επιστήμης.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Μαθηματικών Σχολών όλων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας , με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.
 • Κληροδότημα Ιωάννου Βόζου
  Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη στις Καλές Τέχνες (Aρχιτεκτονική, Zωγραφική, Γλυπτική, Μουσική, Θεατρολογία, κλπ).
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής της ημεδαπής, με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.
  Προϋπόθεση: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άποροι.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Γενικά Κληροδοτήματα υπέρ της Εκπαιδεύσεως
  Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές σε κλάδους οι οποίοι ορίζονται από την Ακαδημία.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Δωρεά-Κληροδότημα Παναγιώτη Γραμματικάκη
  Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στα Μαθηματικά, τη Χημεία, τη Φυσική, τη Βιολογία, τη Γενική Πολιτευματολογία, τη Γενική Φιλοσοφία, την Ιστορία της αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της αλώσεως του Βυζαντίου, την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα και την Παγκόσμια Ιστορία της εξελίξεως της ανθρωπότητας.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Δωρεά Ιωάννη Zάρρα (Ίδρυμα Τύρναβος)
  Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές σε κλάδους οι οποίοι ορίζονται από την τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Δωρεά Στέλιου και Έλλης Iωάννου
  Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στο επίπεδο Μ.Sc., σε ένα εκ των καλυτέρων Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων του εξωτερικού, στους κλάδους: α) Μεταλλειολογία και β) Εξαγωγική Μεταλλουργία.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ή άλλου συναφούς τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής του εσωτερικού ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.
  Διάρκεια υποτροφίας: Ετήσια με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.
  Κληροδότημα Ιπποκράτη Καραβία
  Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στη Θεολογία, Φιλοσοφία, Νομική, Πολιτικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής (σύμφωνα με την Προκήρυξη), με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
  Κληροδότημα Αικατερίνης Κοκκίνου
  Σκοπός υποτροφίας: Συνέχιση σπουδών αποφοίτων Γυμνασίου ή Λυκείου.
  Προσόντα υποψηφίων: Απολυτήριο με βαθμό “Άριστα”.
  Προϋποθέσεις: α) Καταγωγή από το Βόλο.
  β) Αποφοίτηση από τα σχετικά σχολεία του Βόλου.
  Διάρκεια υποτροφίας: Ετήσια με δυνατότητα παράτασης.
 • Κληροδότημα Ευάγγελου Κονδύλη
  Σκοπός υποτροφίας: Προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στη Γεωπονία, Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία ή άλλο κλάδο των Φυσικών Επιστημών.
  Προσόντα υποψηφίων: Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.
  Προϋποθέσεις: α) Καταγωγή από την Ήπειρο ή μόνιμη κατοικία στην Ήπειρο (περιλαμβανομένης πρωτίστως και της Β. Ηπείρου).
  β) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν στην οικεία Σχολή.
  Διάρκεια υποτροφίας: Ετήσια με δυνατότητα παράτασης.
 • Κληροδότημα Βασιλείου Κουρεμένου
  Σκοπός υποτροφίας: Σπουδές στο Παρίσι στις Καλές Τέχνες (Ζωγραφική, Γλυπτική, Μουσική, Αρχιτεκτονική ή Διακοσμητική).
  Προσόντα υποψηφίων: Αποδεδειγμένη κλίση στις ανωτέρω τέχνες.
  Προϋποθέσεις: α) Ηλικία 16-22 ετών.
  β) Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι καταγόμενοι από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, με προτίμηση μεταξύ των υποψηφίων προς επιλογή των καταγόμενων από την Ήπειρο.
  Διάρκεια υποτροφίας: Ετήσια με δυνατότητα παράτασης ανά έτος και το πολύ μέχρι έξι ετών συνολικά.
 • Κληροδότημα Ουρανίας Κωνσταντινίδου
  Σκοπός υποτροφίας: Σπουδές στη Γαλλία ή την Ιταλία στη Ζωγραφική ή την Γλυπτική.
  Προϋπόθεση: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άποροι.
  Διάρκεια υποτροφίας: Τριετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Κληροδότημα Δημητρίου Λαμπαδαρίου
  Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ή το εξωτερικό στον κλάδο της Γεωδαισίας.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής Ελληνικού Πολυτεχνείου, με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Κληροδότημα Αλεξάνδρου Λοβέρδου
  Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, κατά προτίμηση στο Πανεπιστήμιο Harvard σε κλάδους οι οποίοι ορίζονται από την Ακαδημία.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής, με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Κληροδότημα Ευθυμίας Μερτσάρη
  Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακή ή μεταδιδακτορική ειδίκευση στο εξωτερικό στις Φυσικές Επιστήμες .
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Φυσικών Επιστημών, με βαθμό “Λίαν Καλώς”.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Κληροδότημα Μάξιμου Μητσοπούλου
  Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό στη Γεωλογία ή τη Βιολογία.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Γεωλογικού ή Βιολογικού Τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου, με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Κληροδότημα Βασιλικής Μπεκιάρη – Βεκρή
  Σκοπός υποτροφίας: Σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, οι οποίες θα αποβλέπουν στην ανύψωση και εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής στάθμης της χώρας.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Ελληνικού Πολυτεχνείου ή Ελληνικού Πανεπιστημίου θετικής κατεύθυνσης, με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
  Κληροδότημα Ερασμίας Μυκονίου
  Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο Οικογενειακό Δίκαιο ή την Κοινωνιολογία της Οικογένειας.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής (σύμφωνα με την Προκήρυξη), με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
  Κληροδότημα Λουκιανού Νικολαϊδη
  Σκοπός υποτροφίας: Προπτυχιακές σπουδές σε τμήμα Θεολογικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου.
  Προϋπόθεση: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άποροι.
  Διάρκεια υποτροφίας: Ετήσια με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.
 • Δωρεά Πάϊκου Νικολαϊδη
  α) Σκοπός επιχορήγησης ή χρηματοδότησης: Σπουδές στο εξωτερικό.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου.
  Προϋπόθεση: Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι καταγόμενοι από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, με προτίμηση μεταξύ των υποψηφίων προς επιλογή των καταγόμενων από το Νομό Αρκαδίας.
  β) Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στους κλάδους της Παπυρολογίας, Γλωσσολογίας και Επιγραφικής.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό “Άριστα”.
  Διάρκεια υποτροφίας: Ετήσια.
 • Κληροδότημα Βασιλικής Νοταρά, χήρας Γερ. Νοταρά
  Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη ή την Αμερική στα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά, την Πυρηνική Φυσική ή την Χημεία (εκ περιτροπής).
  Προσόντα υποψηφίων: α) Πτυχίο της οικείας Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου, με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.
  β) Για τους άνδρες υποψηφίους εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.
  Διάρκεια υποτροφίας: Τριετής.
 • Κληροδότημα Γεωργίου Παγκάλου
  Σκοπός υποτροφίας: Προπτυχιακές σπουδές σε τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου.
  Προσόντα υποψηφίων: Απολυτήριο Λυκείου, με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.
  Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι α) πρωτοετείς φοιτητές β) άποροι και γ) να κατάγονται από το χωριό Πρίνα της επαρχίας Μιραμπέλλου του νομού Λασιθίου (ιδιαίτερη πατρίδα του Γ. Παγκάλου). Σε περίπτωση ελλείψεως υποψηφίων καταγομένων από το ανωτέρω χωριό ή αποτυχίας τους στο διαγωνισμό, ο υπότροφος είναι δυνατόν να κατάγεται από την επαρχία Μιραμπέλλου ή σε περίπτωση ελλείψεως υποψηφίων από την επαρχία αυτή ή αποτυχίας τους στο διαγωνισμό, από το νομό Λασιθίου ή , τέλος, σε περίπτωση ελλείψεως καταγομένων από το νομό αυτό ή αποτυχίας τους στο διαγωνισμό από όλη την λοιπή Ελλάδα.
  Διάρκεια υποτροφίας: Τετραετής.
 • Κληροδότημα Αριστείδη Πάλλα
  Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της Μαθηματικής Επιστήμης.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο τμήματος Μαθηματικών, με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Δωρεά Δημητρίου Tσάμη
  Σκοπός υποτροφίας: Σπουδές στις Καλές Τέχνες.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Κληροδότημα Ελένης Ψημένου
  Σκοπός υποτροφίας: Ανώτερες σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
  Προϋπόθεση: α) Καταγωγή από: I) Πειραιά, II) Αμαλιάδα ή Πύργο Ηλείας, κατ’ ίσο αριθμό υποτρόφων.
  β) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άποροι.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
Υποτροφίες Ιδρύματος Λάτση

Το Ίδρυμα χορηγεί μόνο μεταπτυχιακές υποτροφίες (επιπέδου Master) σε υποψήφιους φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Υποτροφιών του υλοποιείται ετησίως μέσω δημόσιας πρόσκλησης που ανακοινώνεται συνήθως τον Μάιο κάθε ακαδημαϊκού έτους υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής.

https://www.latsis-foundation.org/ell/scholarships

Υποτροφίες Ιδρύματος Μποδοσάκη

Tο πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Μοδοσάκη απευθύνεται σε τελειόφοιτους ή πτυχιούχους, και αφορά σε  μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στον επιστημονικό κλάδο της επιλογής τους.

Κάθε χρόνο υλοποιείται και ένα Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών στη μνήμη «Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου».

Ιστοσελίδα

Υποτροφίες Ιδρύματος Λεβέντη

Αφορούν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται 1-31 Μαρτίου κάθε χρόνο.

http://www.leventisscholarships.org/

Υποτροφίες Ιδρύματος «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ»

Το Ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωμα ή ισότιμο αυτών) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διάρκειας ενός έτους, στους τομείς των  ανθρωπιστικών – κοινωνικών επιστημών, της Ιατρικής, των φυσικών και βιολογικών επιστημών, καθώς και των τεχνολογικών επιστημών.

Το ποσόν της υποτροφίας για σπουδές στο εξωτερικό ανέρχεται σε 9.000,00 € ετησίως που καταβάλλεται σε τρείς (3) δόσεις. Για σπουδές στο εσωτερικό το ποσόν ανέρχεται σε 3.000,00 € ετησίως.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (https://lilianvoudouri.gr/chorigies-kai-ypotrofies/).

Υποτροφίες Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Το ΙΠΕΠ επιβραβεύει και υποστηρίζει ηθικά και οικονομικά μεταπτυχιακούς, κυρίως φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και νέους στην ηλικία ερευνητές, ενώ επίσης υποστηρίζει και ενισχύει ερευνητικά και πολιτιστικά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα βραβεία και οι οικονομικές ενισχύσεις παρέχονται σε φοιτητές και ερευνητές που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους ή έχουν ιδιαίτερη οικονομική ανάγκη. 

Η Προκήρυξη αναρτάται κάθε χρόνο στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος περί τα μέσα Φεβρουαρίου και αφορά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικοί με την ηλικία, το αντικείμενο σπουδών και το εισίδημα των υποψηφίων.

website: www.ipep-gr.org

Υποτροφίες Ιδρύματος ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ

Το Ίδρυμα προκηρύσσει κάθε χρόνο υποτροφίες για μεταπτυχιακές /διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στους παρακάτω κλάδους: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Επιστήμη Μηχανολόγων Μηχανικών, Οικονομικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Πληροφορική.

Το πρόγραμμα αφορά:

1) Υποτροφίες για σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο αποκλειστικά στο εσωτερικό διάρκειας έως 24 μηνών ( Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ως αυτοτελές δίπλωμα για τους υποψήφιους που δεν αποσκοπούν σε διδακτορικές σπουδές , ή ισότιμο δίπλωμα αυτών). Απευθύνονται σε υποψηφίους, οι οποίοι επιδιώκουν Μεταπτυχιακή γενική ή ειδική κατάρτιση και Μετεκπαίδευση εντός Ελλάδος.

2) Υποτροφίες για σπουδές σε Διδακτορικό επίπεδο ( PhD, Doctorat, κλπ.) διάρκειας μέχρι 24 μηνών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στους παρακάτω κλάδους: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Επιστήμη Μηχανολόγων Μηχανικών, Οικονομικές Επιστήμες, Μαθηματικά. Οι υποψήφιοι για σπουδές εκτός Ευρώπης θα πρέπει να δικαιολογούν απόλυτα το κριτήριο της επιλογής τους, ως προς το, συγκριτικά με την Ευρώπη, προσφερόμενο επίπεδο σπουδών στον συγκεκριμένο κλάδο. Το πρόγραμμα αφορά:

1) Υποτροφίες για σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο αποκλειστικά στο εξωτερικό διάρκειας έως 24 μηνών ( Master, DEA, ως αυτοτελές δίπλωμα για τους υποψήφιους που δεν αποσκοπούν σε διδακτορικές σπουδές , ή ισότιμο δίπλωμα αυτών). Απευθύνονται σε υποψηφίους, οι οποίοι επιδιώκουν Μεταπτυχιακή γενική ή ειδική κατάρτιση και Μετεκπαίδευση εκτός Ελλάδος.

2) Υποτροφίες για σπουδές σε Διδακτορικό επίπεδο ( PhD, Doctorat, κλπ.) διάρκειας μέχρι 24 μηνών.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος:

http://www.propondis.gr/programma-ypotrofiwn/programma-ypotrofiwn-eswterikou

Υποτροφίες Ιδρύματος Β. & Γ. Καρέλια

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια χορηγεί υποτροφίες σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχία Masters και Διδακτορικό) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Οι υποτροφίες αφορούν σπουδές στους κλάδους:

Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Ναυτιλιακές Σπουδές
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Δημόσια Διοίκηση
Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβάλλον
Αγροτική Οικονομία
Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό

Οι υποτροφίες αφορούν σπουδές στους κλάδους:

Regional Economics and Development
Industrial Economics
Shipping, Trade and Finance
Business Administration
Public Administration
Environmental Economics
Agricultural Economics
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος:

www.kareliafoundation.org.gr

Υποτροφίες Ιδρύματος Σ. Νιάρχου για παράλληλες σπουδές στο Deree

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προσφέρει σε φοιτητές των ελληνικών δημόσιων ιδρυμάτων που έχουν διακριθεί για την ακαδημαϊκή τους επίδοση την ευκαιρία να σπουδάσουν παράλληλα στο Deree για μία υποειδίκευση. Το Πρόγραμμα προσφέρει υποτροφίες, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος των διδάκτρων σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Περισσότερα για το πρόγραμμα και τα κριτήρια εισαγωγής εδώ.

Υποτροφίες Ιδρύματος Κλέλιας Χατζηιωάννου

Το «ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ» προκηρύσσει ετησίως τη χορήγηση υποτροφιών σε αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων και Πανεπιστημίων της Κύπρου, με βαθμό πτυχίου Λίαν Καλώς ή ‘Αριστα, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική, Ψυχολογία, Φιλοσοφική, Ιστορία της Τέχνης, Οικονομία, Ναυτιλιακά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομική και Πληροφορική σε αντίστοιχες Σχολές/Πανεπιστήμια/Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.