Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εβδομάδα Διαδικτυακών Παρουσιάσεων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πολυτεχνείο Κρήτης | 17-21 Ιουνίου 2024| 17:00-18:00