Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συνοδευτική επιστολή

Η σημασία της συνοδευτικής επιστολής

Απαραίτητο συμπλήρωμα του βιογραφικού σας σημειώματος οφείλει πάντα να είναι μία συνοδευτική επιστολή η οποία στόχο έχει να συνδέσει τα ιδιαίτερα προσωπικά και επαγγελματικά σας χαρακτηριστικά με την επιδιωκόμενη θέση εργασίας και το προφίλ της εταιρείας στην οποία απευθύνεται.

Οι βασικές αρχές μιας επιτυχημένης επιστολής

 • Εκφράστε το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στη συγκεκριμένη επιχείρηση.
 • Αναφέρετε πολύ συνοπτικά τις γνώσεις και τις ικανότητές σας.
 • Προβάλλετε τα δυνατά σημεία της προσωπικότητάς σας και δώστε ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία που συνδέονται με τη θέση.
 • Ζητήστε να σας δοθεί η ευκαιρία της συνέντευξης.

Χρήσιμες συμβουλές για τη σύνταξη μιας ελκυστικής επιστολής

 • Η έκταση της επιστολής δεν πρέπει να παρεμβαίνει τη μία σελίδα.
 • Επάνω αριστερά της επιστολής γράψε την επωνυμία της επιχείρησης, το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου προσλήψεων, εφόσον το γνωρίζετε, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο της επιχείρησης.
 • Επάνω δεξιά της επιστολής, γράψτε το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο σας.
 • Επάνω από το ονοματεπώνυμό σας, γράψτε την ημερομηνία σύνταξης της επιστολής.
 • Στη συνέχεια, κατά τη σύνταξη του κυρίως κειμένου φροντίστε να χρησιμοποιήσετε μικρές και σύντομες προτάσεις.
 • Στην πρώτη παράγραφο, προσδιορίστε τον τρόπο με τον οποίον ενημερωθήκατε για την προσφερόμενη θέση και το λόγο που επιθυμείτε να την διεκδικήσετε. Σε κάθε περίπτωση, είτε υπάρχει προσφερόμενη θέση, είτε όχι, θα πρέπει να προσδιορίσετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε, αναφέροντας τον κωδικό θέσης εφόσον υπάρχει.
 • Δείξτε ενήμεροι για τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρείας.
 • Στη δεύτερη παράγραφο, αναφερθείτε πολύ συνοπτικά τυπικά σας προσόντα και στις ικανότητες που διαθέτετε για τη συγκεκριμένη θέση.
 • Στην τρίτη και τελευταία παράγραφο, διατυπώστε την πρόθεσή σας για περαιτέρω επικοινωνία με την επιχείρηση και εκδηλώστε την επιθυμία να κληθείτε για συνέντευξη.
 • Στο τέλος ευχαριστείστε εκ των προτέρων και αφήστε αρκετό χώρο για την υπογραφή σας.
 • Γράψτε την επιστολή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπώστε σε καλή ποιότητα χαρτιού.
 • Προσθέστε την υπογραφή σας φροντίζοντας πάντα να αποστέλλετε τις επιστολές σας υπογεγραμμένες ιδιοχείρως και όχι σε φωτοτυπία.