Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Επικοινωνία

Γενικές πληροφορίες: career-uoc(at)uoc.gr
Θέματα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών:
info_placement(at)edu.uoc.gr

Πανεπιστημιούπολη Βουτών
Κτίριο Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Γραφείο Δ 306
700 13 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλ.: 2810-39-3289

Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
Μικρό Αίθριο, Γραφείο Δ 010
74100 Γάλλος, ΡΕΘΥΜΝΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ηράκλειο

Ρέθυμνο