Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Επιχειρηματικότητα

Ιδρυματικά Μαθήματα Επιχειρηματικότητας

Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας

 

Στους στόχους του Πανεπιστημίου Κρήτης συμπεριλαμβάνεται η ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας στους φοιτητές, η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της αυτοαπασχόλησης και η καθοδήγηση των αποφοίτων – νέων επιστημόνων  του ΠΚ – στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, ως εναλλακτική επιλογή αποκατάστασης και σταδιοδρομίας.

Οι υπηρεσίες της  ΔΟ.ΔΙ.ΣΤΑ. που αφορούν στην επιχειρηματικότητα στοχεύουν κυρίως:

 • στην ενθάρρυνση ανάληψης επιχειρηματικών προσπαθειών
 • στην καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας
 • στην υποστήριξη κατά την υλοποίηση επιχειρηματικής ιδέας
 • στη καθοδήγηση στα πρώτα επιχειρηματικά βήματα

Παράλληλα, από το 2020 λειτουργεί το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας με σκοπό:

 • να ευαισθητοποιήσει την ερευνητική κοινότητα σε θέματα αξιοποίησης της έρευνας
 • να υποστηρίξει τους ερευνητές του ΠΚ στη διαδικασία αξιοποίησης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων
 • να υποστηρίξει τη δικτύωση των ερευνητών για την εύρεση κατάλληλων εμπορικών εταίρων με στόχο την αξιοποίηση της ερευνητικής εργασίας τους.

Δράσεις που έχουν ήδη αναπτυχθεί στο Π.Κ. αναφορικά με την επιχειρηματικότητα:

 • Σχεδιασμός διατμηματικών μαθημάτων επιλογής που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, ανοικτών προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές όλων των Σχολών και των Τμημάτων του Ιδρύματος (μαθήματα προηγούμενων ετών: https://career.uoc.gr/idrymatika-mathimata-epicheirimatikotitas-2/).
 • Εναλλακτικές εκπαιδευτικές δράσεις όπως:
  • Ειδικά εντατικά εργαστήρια για την παρακίνηση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών κάθε επιπέδου σπουδών στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής σκέψης και της επιχειρηματικότητας ως δράση και προοπτική (προηγούμενα εργαστήρια: https://career.uoc.gr/ergastiria/).
  • Παίγνια επιχειρηματικότητας που προσφέρουν στους φοιτητές την ευκαιρία να εξασκηθούν και να αναπτύξουν επιχειρηματικές και γνωστικές ικανότητες γύρω από την επιχειρηματικότητα, την ανάλυση αγοράς και την ανάπτυξη προϊόντος με πιο βιωματικό τρόπο.
  • Διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας. Διοργάνωση ετήσιου φοιτητικού διαγωνισμού επιχειρηματικότητας με σκοπό την ενίσχυση και τη στήριξη της δημιουργικότητας των φοιτητών του Ιδρύματος και την καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας. Ο διαγωνισμός συμπεριλαμβάνει ως επιβράβευση ένα χρηματικό έπαθλο για τις ομάδες των φοιτητών με τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες.
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων με θέμα την επιχειρηματικότητα

Περισσότερες πληροφορίες: Δημήτρης Μαϊδώνης  [τηλ: 2831077959, career-uoc@uoc.gr]