Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Υποτροφίες

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – Προκήρυξη χορήγησης μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο της Παιδαγωγικής – Γενικά Κληροδοτήματα υπέρ της Εκπαιδεύσεως

Χορηγείται (1) υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή...

Περισσότερα