Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Eπιδοτούμενα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης, υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών σε διάστημα ενός (1) μήνα και εκπαιδευτικό επίδομα 400€, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και πιστοποίηση γνώσεων.

στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες στο Σύγχρονο Σχολείο: Από την Θεωρία στην Πράξη
  • Ψηφιακές Δεξιότητες Παρουσιάσεων και Εξ Αποστάσεως Εργασία

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ωφελούμενοι που διαθέτουν ΚΑΥΑΣ.

Επιλογή προγράμματος μέσω https://kub.voucher.gov.gr/oaed-sub2c/training-program/program-selection/front/

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/programmata/ola-ta-programmata/trexonta

τηλέφωνα: 2810393662, kedivim@uoc.gr

Κατηγορία: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ