Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βιογραφικό Σημείωμα

Το βιογραφικό σημείωμα είναι η επαγγελματική σας ταυτότητα και αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τις επιλογές που καθορίζουν τον τρόπο ζωής σας. Εσείς δεν έχετε παρά να γνωρίζετε κάποια μικρά, αλλά πολύτιμα “μυστικά” για τη δημιουργία του.

Υπάρχουν δύο βασικά είδη βιογραφικών:

 • τα ακαδημαϊκά βιογραφικά, που χρησιμοποιούμε όταν κάνουμε αίτηση σε μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ή για ακαδημαϊκές/ερευνητικές θέσεις και τα
 • τα κλασικά βιογραφικά για θέσεις εργασίας

Πολύ συχνά αντί για “Βιογραφικό Σημείωμα” θα δείτε τον όρο “CV” (που προέρχεται από τη λατινική έκφραση curriculum vitae που σημαίνει «πορεία ζωής»). Διευκρίνιση: στις Η.Π.Α. ο όρος CV χρησιμοποιείται συνήθως για τα ακαδημαϊκά βιογραφικά και ο όρος résumé για τα βιογραφικά για θέσεις εργασίας. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση.

Καταγράψτε / συγκεντρώστε τα στοιχεία
Σκεφτείτε καλά και σημειώστε κάπου πρόχειρα όλες τις πληροφορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας. Συγκεντρώστε όλα τα σχετικά πιστοποιητικά, ώστε να είστε σε θέση να αναφέρετε με ακρίβεια τα στοιχεία που τα αφορούν (όπως πχ τίτλο πτυχίου, βαθμό, ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού)

Μελετήστε καλά την αγγελία / προκήρυξη
Σημειώστε αναλυτικά ποιες δεξιότητες ζητά η θέση και δείτε κατά πόσο η εμπειρία σας και οι σπουδές σας ταιριάζουν με τα ζητούμενα. Αναρωτηθείτε ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση και τι είναι αυτό που ενδεχομένως θα σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε. Χρησιμοποιήστε τις ίδιες λέξεις-κλειδιά με αυτές που έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγραφεί η θέση.

Θυμηθείτε το σκοπό ενός βιογραφικού σημειώματος
Το βιογραφικό σας υπάρχει για να προχωρήσετε σε συνέντευξη. Σκοπός του βιογραφικού είναι ο αναγνώστης (ο recruiter / ο αξιολογητής), με μια γρήγορη ματιά, να βρει αυτό που ψάχνει και να αποφασίσει ότι η περίπτωσή σας τον ενδιαφέρει. Θα πρέπει να εμφανίζει τα επιτεύγματά σας, τις δεξιότητές σας και να τονίζει τα δυνατά σας σημεία, αλλά με συνοπτικό τρόπο. Οι περισσότεροι θα ασχοληθούν αρχικά με το βιογραφικό σας για λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, θα πάει σε μία από τις τρεις στοίβες «όχι» – «ίσως» – «ναι». Επομένως, θα πρέπει να είναι άμεσα ελκυστικό και εύκολο να διαβαστεί. Προσέξτε να μην γράψετε πράγματα τα οποία δεν θα είστε πρόθυμοι να αναλύσετε στη συνέντευξη.

Πως να συντάξετε ένα καλό βιογραφικό

 • Να είναι γραμμένο πάντοτε σε ηλεκτρονική μορφή και να προσαρμόζεται, κάθε φορά, τόσο στο ύφος και στο περιεχόμενο της θέσης, όσο και στο προφίλ της εταιρίας στην οποία απευθύνεστε.
 • Να είναι απλό, παρέχοντας στον υπεύθυνο προσλήψεων τη δυνατότητα να σχηματίσει μία ολοκληρωμένη εικόνα για εσάς, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 • Να είναι πλήρες, ώστε να μη χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις.
 • Να είναι σαφές, χωρίς δυσνόητα σημεία.
 • Η έκτασή του να μην ξεπερνά τις 2 σελίδες (πλην των περιπτώσεων μεγάλης επαγγελματικής εμπειρίας).
 • Η έμφαση του να είναι προσεγμένη, χρησιμοποιώντας ευανάγνωστη γραμματοσειρά και σταθερό μέγεθος γραμμάτων που αλλάζει μόνο στις επικεφαλίδες (συνιστώνται 14 στιγμές για τις επικεφαλίδες και 12 στιγμές για τα υπόλοιπα).
 • Τέλος, μεγάλη σημασία πρέπει να δώσετε στο ύφος, φροντίζοντας πάντα να συντάσσετε σε γ’ ενικό και ποτέ σε α΄ ενικό πρόσωπο. Χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν λιγότερα ρήματα και αποφύγετε τις πολύπλοκες εκφράσεις, καθώς κινδυνεύετε να υποπέσετε σε συντακτικά λάθη.

Χρήσιμες συμβουλές για ένα επιτυχημένο βιογραφικό σημείωμα

 • Αποφύγετε τις άστοχες και περιττές εκφράσεις.
 • Μην υπογράφετε το βιογραφικό σημείωμα.
 • Μην αντιγράφετε τα βιογραφικά σημειώματα άλλων.
 • Μην βάζετε προσωπική φωτογραφία, παρά μόνο στην περίπτωση που ζητείται από την αγγελία.
 • Μην χρησιμοποιείτε συντομογραφίες λέξεων ή αρχικά.
 • Μην εμπλουτίζετε το βιογραφικό με πολλά καλλιτεχνήματα.
 • Μην αποστέλλετε φωτοτυπίες με χειρόγραφες διορθώσεις. Εκτυπώνετε πάντα καινούργιο βιογραφικό σημείωμα.
 • Μην παραθέτετε στοιχεία και γεγονότα που είναι άσχετα με την επαγγελματική σας διαδρομή.

Οι πληροφορίες του Βιογραφικού θα πρέπει να οργανώνονται σε θεματικές ενότητες. Η σειρά εμφάνισης της κάθε ενότητας καθώς και το περιεχόμενό της θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση (σε κάποιες περιπτώσεις προέχουν οι σχετικές σπουδές, σε άλλες η σχετική εμπειρία. Οι πιο συνηθισμένες βασικές θεματικές ενότητες παρουσιάζονται παρακάτω:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Αναφέρετε ολόκληρο το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας ή την περιοχή που διαμένετε, το τηλέφωνό σας, το email σας,  την ημερομηνία γέννησης καθώς και την οικογενειακή σας κατάσταση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Αναγράφετε τις σπουδές σας ξεκινώντας από τις πιο πρόσφατες καθώς και τις ημερομηνίες φοίτησής σας. Αναφέρετε το βαθμό πτυχίου σας σε περίπτωση που είναι αξιόλογος.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Αναφέρετε τη γλώσσα την οποία γνωρίζετε, το πτυχίο πιστοποίησης που τυχόν αποκτήσατε καθώς και το επίπεδο  της γνώσης σας.

ΓΝΩΣΗ Η/Υ: Αναφέρετε τη γνώση Η/Υ καθώς και τα προγράμματα τα οποία γνωρίζετε.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Αναφέρετε τη συμμετοχή σας σε εκπαιδευτικά σεμινάρια αναγράφοντας το θέμα, το διάστημα παρακολούθησης, τη διάρκεια σε ώρες καθώς και το Φορέα Υλοποίησης.  Αν συμμετείχατε ως εισηγητής/τρια σε συνέδριο αναγράφετε το θέμα του συνεδρίου, το θέμα της εισήγησής σας, την ημερομηνία, το Φορέα Υλοποίησης και τον τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ/ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: Αναφέρετε τις διακρίσεις ή τις υποτροφίες καθώς και το Φορέα από τον οποίο τις έχετε λάβει.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Αναφέρετε τις δεξιότητες τις οποίες έχετε αποκτήσει από τις δραστηριότητες ή την επαγγελματική σας εμπειρία.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναφέρετε πληροφορίες σχετικά με ειδικές γνώσεις που έχετε, για παράδειγμα ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Αναγράφετε τα ενδιαφέροντα που σχετίζονται με τη θέση εργασίας ή με την προσωπικότητά σας.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Είναι σημαντικό να έχετε λάβει συστατική επιστολή, είτε από κάποιον καθηγητή/τρια, είτε από προηγούμενό σας εργοδότη. Στην ενότητα αυτή αναγράφετε  «διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν», μόνο αν έχετε τη σχετική βεβαίωση – επιστολή από καθηγητή/τρια ή εργοδότη.

Τι είναι το Europass

Το Europass είναι το δωρεάν σύνολο διαδικτυακών εργαλείων που τίθενται στη διάθεσή σας για να μπορείτε να διαχειριστείτε τις δεξιότητές σας και να σχεδιάσετε τη μάθηση και τη σταδιοδρομία σας στην Ευρώπη. Η υπηρεσία αυτή σας προσφέρεται εντελώς δωρεάν και σε 29 διαφορετικές γλώσσες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτού στείλετε την αίτησή σας, συμβουλευτείτε ορισμένα από τα παρακάτω Europass εργαλεία:

Προφίλ Europass

Το προφίλ σας Europass σας βοηθάει να περιγράψετε τις δεξιότητές σας, να βρείτε ενδιαφέρουσες θέσεις εργασίας και εκπαιδευτικές ευκαιρίες, να διαχειριστείτε τις αιτήσεις σας και να δημιουργήσετε βιογραφικά σημειώματα και συνοδευτικές επιστολές.

Πρόγραμμα επεξεργασίας βιογραφικού σημειώματος Europass
Με το πρόγραμμα επεξεργασίας βιογραφικού σημειώματος Europass μπορείτε: να δημιουργήσετε και να ενημερώνετε βιογραφικά σημειώματα, να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών υποδειγμάτων, να τα αποθηκεύσετε στη συσκευή σας ή στη βιβλιοθήκη σας Europass και να κοινοποιήσετε τα βιογραφικά σας σημειώματα με ευκολία σε 29 διαφορετικές γλώσσες.

Πρόγραμμα σύνταξης συνοδευτικής επιστολής Europass
Θα συντάξετε μια δομημένη, αισθητικά ευχάριστη και επαγγελματική συνοδευτική επιστολή χρησιμοποιώντας μια σειρά διαφορετικών υποδειγμάτων που σας προσφέρει το πρόγραμμα σύνταξης συνοδευτικής επιστολής Europass.

Παράρτημα διπλώματος
Οι πληροφορίες που παρέχει το παράρτημα διπλώματος διευκολύνουν τους άλλους να καταλάβουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήσατε στις ανώτατες σπουδές σας.

Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
Οι πληροφορίες που παρέχει το συμπλήρωμα πιστοποιητικού διευκολύνουν τους άλλους να καταλάβουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήσατε με την επαγγελματική σας κατάρτιση.

Κινητικότητα Europass
Η κινητικότητα Europass σας βοηθάει να προβάλετε τις δεξιότητές που αποκτήσατε κατά την εμπειρία κινητικότητάς σας με απλό, συνεκτικό και κατανοητό τρόπο.

Επιπλέον, καταχωρώντας το βιογραφικό σας στο EURES (Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα), θα το καταστήσετε αυτόματα ορατό σε χιλιάδες εργοδότες σε όλη την Ευρώπη