Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ατομική Συμβουλευτική

Η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχει δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε όλες τις φοιτήτριες, τους φοιτητές και τις/τους απόφοιτους του Ιδρύματος, είτε ατομικά είτε ομαδικά είτε μέσω σεμιναρίων.

Οι ατομικές συνεδρίες διευκολύνουν τους συμβουλευόμενους να σχεδιάσουν τους προσωπικούς επαγγελματικούς τους στόχους και να βελτιώσουν τις δεξιότητες που ζητάει η σύγχρονη αγορά εργασίας.

Συνηθισμένα θέματα ατομικής συμβουλευτικής είναι: 

  • Βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή
  • Προετοιμασία για τη διαδικασία της συνέντευξης και εικονικές συνεντεύξεις
  • Επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών και σπουδών δια βίου μάθησης
  • Οργάνωση αναζήτησης εργασίας
  • Λήψη επαγγελματικών αποφάσεων
  • Πηγές πληροφόρησης
  • Σύνταξη ατομικού επαγγελματικού σχεδίου δράσης

Για να ζητήσετε ατομικό ραντεβού, χρησιμοποιήστε τη Φόρμα των ραντεβού:

ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά με έναν Σύμβουλο Σταδιοδρομίας:
ΡΕΘΥΜΝΟ: τηλ 2831077726
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: τηλ 2810393245