Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σπουδές

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων_ Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών_ Πανεπιστήμιο Κρήτης_καταληκτική ημερομηνία 31/3/2024

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο: https://career.uoc.gr/wp-content/uploads/2024/03/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CE%B8%CE%AD%CF%83%CF%89%CE%BD_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD_%CE%9Carch2024-a66.pdf

Περισσότερα