Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης- Προσωρινά αποτελέσματα Πρακτική Άσκησης για το ακαδ. έτος 2023-2024

Δείτε το Πρακτικό Επιλογής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης για το ακαδ. έτος 2023-2024.

Ως χρονικό διάστημα ενστάσεων ορίζεται το διάστημα των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων (από 09/04/2024 μέχρι 15/04/2024 και ώρα 23:59)
Η αποστολή των ενστάσεων θα γίνεται στο email της Γραμματείας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης (politiki_epistimi@pol.soc.uoc.gr)

Δείτε το πρακτικό επιλογής εδώ.

Κατηγορία: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ,ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ,Πρακτική Άσκηση