Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμ. Μαθηματ_Ανακοίνωση για έναρξη Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης_2023-2024(2)


Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης ακ. ετών 2022-2023 και 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004527 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ), υπάρχουν 18 διαθέσιμες θέσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδ Μαθημ. ΜΕΜ350) για την περίοδο 1/7/2024 έως 31/10/2024.
Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής αιτήσεων είναι η 28/4/2024, 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι για πρακτική άσκηση παρακαλούνται να κάνουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά και να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που θα βρουν στον σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyjKDh_cGVaIGxXXiIOdzIQ6alPxI_Ilc1YLj9ld6JoEQoYA/viewform?usp=sf_link.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσηςΚατηγορία: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ