Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Χημείας_Ανακοίνωση για έναρξη αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης 2023-2024(2)

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004527 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ), υπάρχουν 15 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδ Μαθημ ΧΗΜ350) για την περίοδο 01/08/2024 έως 31/10/2024.

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής είναι η 23/05/2024 και ώρα 02:00 μμ με έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας.

Οι προσωρινοί πίνακες με την προθεσμία ενστάσεων, θα αναρτηθούν στα νέα – ανακοινώσεις του Τμήματος, στο site της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης https://career.uoc.gr/praktiki-askisi-2/ εντός μίας εβδομάδας από την καταληκτική ημερομηνία.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση εδώ

Κατηγορία: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ