Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Βιολογίας_Πίνακας κατάταξης αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση_2023-24_2


Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, για την πρακτική άσκηση εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2023-2024. Υπενθυμίζεται ότι η πρακτική άσκηση αφορά το εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2023-2024 με ημερομηνία έναρξης την 01/07/2024 έως 1/8/2024 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/10/2024.

Η περίοδος ενστάσεων είναι πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων (έως 21/05/2024 και ώρα 23:59) και εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από τους Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος. Οι ενστάσεις θα γίνονται μέσω email (tvlataki@uoc.gr) στην γραμματεία του Τμήματος υπόψιν κας Τζοβάνας Βλατάκη.

Μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά την ανακοίνωση του Τμήματος εδώ

Κατηγορία: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ