Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Tμήμα Κοινωνιολογίας- 3η Πρόσκληση Περίοδος 01/07/2024 με 31/08/2024

Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» με τίτλο «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης-Τμήμα Κοινωνιολογίας», το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος«Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ: 6004527 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ), υπάρχουν 18 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης, 8 για ιδιωτικούς φορείς και 10 για δημόσιους φορείς. Ο Κωδικός Μαθήματος της ΠΑ είναι ΠΡΑΚ500. Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί για τη από 1/07/2024 έως και 31/08/2024. Δείτε το σχετικό αρχείο.