Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δελτίο Τύπου: Rural Incubators (από το Impact Hub Athens με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Google )