Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πρόσκληση προς φοιτητές/τριες για συμμετοχή στις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Πειραματικών Οικονομικών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Το Εργαστήριο Πειραματικών Οικονομικών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών προσκαλεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης να συμμετάσχουν, επ’ αμοιβή, στις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

Οι συμμετέχοντες φοιτητές και φοιτήτριες θα κληθούν να λάβουν μια σειρά αποφάσεων στα πλαίσια ενός εικονικού (εργαστηριακού) περιβάλλοντος με τη χρήση Η/Υ. Το περιβάλλον αυτό μπορεί να είναι μια αγορά, ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης, μια διαδικασία λήψεως επιχειρηματικών αποφάσεων, κ.λπ. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους συμμετέχοντες καθορίζουν, μεταξύ άλλων, τις χρηματικές αμοιβές τους από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Στην οικονομική ορολογία η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως “οικονομικό πείραμα”, με τον αντίστοιχο τομέα των Οικονομικών να ονομάζεται “Πειραματικά Οικονομικά”. Τα πειράματα διεξάγονται σε εργαστήρια Η/Υ του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ceel.soc.uoc.gr/.

Ειδικότερα, λεπτομέρειες για τον σκοπό των πειραμάτων και των Πειραματικών Οικονομικών βρίσκονται στο https://ceel.soc.uoc.gr/peiramata/. Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις βρίσκονται στο https://ceel.soc.uoc.gr/synhtheis-erotiseis/.

➡️ Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα πειράματα γίνεται μέσω της πλατφόρμας https://ceel.soc.uoc.gr/orsee/public/.

Ερωτήσεις: ceel@econ.soc.uoc.gr.