Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέσεις σε προγράμματα στο εξωτερικό για νέους έως 30 ετών/Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης | Νεφελαιώνας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

O “ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ” είναι πιστοποιημένος φορέας από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης  (ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για την υλοποίηση προγραμμάτων εθελοντισμού στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps).

Δείτε την ανακοίνωση: εδώ.