Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για το ακαδ. έτος 2023-2024

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για το ακαδ. έτος 2023-2024

 

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004527 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ), του έργου «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών», υπάρχουν 60 διαθέσιμες θέσεις (49 σε Ιδιωτικούς Φορείς και 11 σε Δημόσιους Φορείς) για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδικός Μαθήματος OIK8000) για την περίοδο 01/07/2024 έως 31/08/2024.

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής είναι η 21/4/2024 και ώρα 23:59 με έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο παρακάτω link:

https://economics.soc.uoc.gr/el/page/5717/praktiki-askisi

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης εδώ.