Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

2η Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τμήματος Κοινωνιολογίας Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2023-2024 Θερινή περίοδος 2024

 

Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» με τίτλο «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης-Τμήμα Κοινωνιολογίας», το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ: 6004527  το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ), υπάρχουν 28 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης, 16 για ιδιωτικούς φορείς και 12 για δημόσιους φορείς. Ο Κωδικός Μαθήματος της ΠΑ είναι ΠΡΑΚ500.

Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί για τη θερινή περίοδο από 1/07/2024 έως και 31/08/2024. Δείτε το σχετικό αρχείο.