Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Eνημερωτική συνάντηση Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004527 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ), του έργου «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών», για την περίοδο 01/07/2024 έως 31/08/2024, καλούνται σε ενημερωτική συνάντηση την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 και ώρα 11:30 στο Αμφιθέατρο Γ της Φιλοσοφικής Σχολής.

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Γεώργιος Τσιώτας

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης εδώ.