Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ενημερωτική συνάντηση Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Φιλολογίας για την περίοδο 01/07/2024-30/09/2024

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024

 

Οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες Ε΄ εξαμήνου και άνω που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (Αμειβόμενης) Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλολογίας (18 θέσεις για την περίοδο Ιουλίου -Σεπτεμβρίου 2024), με Κωδικό ΟΠΣ 6004527 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ), του έργου «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης- Τμήμα Φιλολογίας», καλούνται σε ενημερωτική συνάντηση την Παρασκευή 29 Μαρτίου και ώρα 10:00 έως 11:30 στην αίθουσα 3 των διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης εδώ.