Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Ψυχολογίας- Ανακοίνωση Αρχικής Επιλογής Γ’ Κύκλου Φοιτητών Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Ανακοινώνεται η αρχική επιλογή/κατάταξη όλων όσων έκαναν εμπρόθεσμα αίτηση για Πρακτική Άσκηση κατά το διάστημα 02/04/24 έως 16/04/24, ώρα 10.00 π.μ. η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης-Τμήμα Ψυχολογίας» της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004527, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) ),» κατά το Ακαδημαϊκό
Έτος 2023-2024 για την περίοδο από 16/06/24 έως 31/07/24. Ενστάσεις υποβάλλονται επί της επιλογής/κατάταξης από 18/04/24 έως και 23/04/24, και ώρα 11:00 π.μ. Οι ενστάσεις πρέπει να είναι έγγραφες και αιτιολογημένες και  πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας με την αποστολή σκαναρισμένου και υπογεγρααμμένου αρχείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση psychology_registry@uoc.gr.

Δείτε το σχετικό αρχείο.  


 

Κατηγορία: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ