Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Φυσικής_Προσωρινά Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης 2023-24

Δείτε το πρακτικό της επιλογής φοιτητριών/φοιτητών για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, για την περίοδο 1/6/2024 έως 30/09/2024.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 23/04/2024 και ώρα 23:59 με email στο pattakou@physics.uoc.gr.

Κατηγορία: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ