Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Φιλοσοφίας – Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο 01/07/2024-30/09/2024

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004527 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ), του έργου «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης – Τμήμα Φιλοσοφίας» υπάρχουν 6 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδ Μαθημ ΠΑΙΣ000, 5 ECTS, χωρίς βαθμό) για την περίοδο 01/07/2024-30/09/2024.

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής είναι η 23/04/2024 και ώρα 14.00 με έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης εδώ.

Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ,ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ