Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

2η Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης για το ακαδ. έτος 2023-2024

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004527 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ), του έργου «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης» υπάρχουν 15 διαθέσιμες θέσεις (8 θέσεις σε Ιδιωτικούς Φορείς και 7 θέσεις σε Δημόσιους Φορείς) για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδ Μαθημ ΠΡΑΚ600) για την περίοδο 01/07/2024 έως 31/08/2024.

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής είναι η 24/4/2024 και ώρα 23.59 με έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης εδώ

Αίτηση

Ενδεικτικοί φορείς

Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ,ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ