Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φυτώριο Ιδεών

Δράσεις ακαδημαϊκής καινοτομίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στα πλαίσια του έργου «Δράσεις ακαδημαϊκής καινοτομίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας προκηρύσσεται η δράση του Φυτωρίου Ιδεών. Η δράση απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς ή μεταδιδακτορικούς φοιτητές ή ερευνητικές ομάδες των παραπάνω Ιδρυμάτων, οι οποίες καλούνται να υλοποιήσουν μια καινοτόμο ιδέα που θα μπορούσε να εξελιχθεί, με την κατάλληλη βοήθεια, σε ένα πρωτότυπο προϊόν ή υπηρεσία. Οι ομάδες που θα επιλεγούν θα έχουν στη διάθεσή τους το ποσό των 3.000€ για την κάλυψη τυχόν δαπανών που θα απαιτηθούν για την ανάπτυξη του πρωτοτύπου (μικροεξοπλισμός, αναλώσιμα, κ.λπ.) ή τυχόν μετακινήσεις ή έξοδα προώθησης των πρωτοτύπων, ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί και η υλικοτεχνική υποδομή του κάθε Ιδρύματος.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως τη Δευτέρα, 15/01/2024.

Στο σύνδεσμο https://ibo.crete.gov.gr/fytwrio-idewn/ δίνονται αναλυτικές οδηγίες

Στο σύνδεσμο https://ibo.crete.gov.gr/apply/ υποβάλλονται οι αιτήσεις