Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Webinar: “Επαγγελματική Δικτύωση και αυτοπαρουσίαση” | 18-10-23

αφίσα

H Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας διοργανώνει Webinar με θέμα:

“Επαγγελματική Δικτύωση και αυτοπαρουσίαση”

 για τους για τους εθελοντές του CSD Career Fair 2023 του Πανεπιστημίου Κρήτης.


📅 Παρασκευή 24/03/2023 
🕧 19:00 – 20:00 μμ
📍 zoom

Στο σεμινάριο αυτό θα ασχοληθούμε με:

🎯 το “Elevator Pitch” (την σύντομη αυτοπαρουσίαση 1 λεπτού)
🎯 τις τεχνικές ανάπτυξης επαγγελματικού δικτύου
🎯 το Cold emailing (το πρώτο mail σε μια νέα επαγγελματική επαφή)

Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή θα αποσταλεί στα emails των εθελοντών από την οργανωτική επιτροπή του Career Fair.

Η δραστηριότητα της Δομής Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης υποστηρίζεται από το ΕΣΠΑ (Πράξη “Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης” | κωδικός ΟΠΣ 5074956 | συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»)

ESPA 14 20 logo
  • Έναρξη Εκδήλωσης: 2023-10-28

    Λήξη Εκδήλωσης: 28 Οκτωβρίου 2023