Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ για CV & Motivation Letter για εξερχόμενους φοιτητές στο πλαίσιο του Erasmus+ για πρακτική άσκηση

αφίσα εργαστηρίου

Η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ για εξερχόμενους φοιτητές στο πλαίσιο του Erasmus+ για πρακτική άσκηση.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  • Βιογραφικό σημείωμα (CV)
  • Motivation Letter (Επιστολή προς φορέα υποδοχής)


✔ Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023
✔   11:30-13:30
✔   Δια ζώσης: Ρέθυμνο, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Αίθουσα Δ2-Α

Συντονιστές:
Ειρήνη Απανωμεριτάκη, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (erasmus-outgoing.reth@uoc.gr / 2831077723)
Δημήτριος Μαϊδώνης, Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας (d.maidonis@uoc.gr / 2831077959)


 Η δραστηριότητα της Δομής Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης υποστηρίζεται από το ΕΣΠΑ
(Πράξη “Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης” | κωδικός ΟΠΣ 5074956 | συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»)

ESPA 14 20 logo
  • Έναρξη Εκδήλωσης: 2023-11-01

    Λήξη Εκδήλωσης: 1 Νοεμβρίου 2023