Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ MASTER PARIS-SACLAY 2024/2025

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ MASTER PARIS-SACLAY 2024/2025

Το Πανεπιστήμιο Paris-Saclay επιθυμεί να αναδείξει τον διεθνή προσανατολισμό των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (Diplôme National) που παρέχονται στις Σχολές του, στα Εκπαιδευτικά ιδρύματα και στα συνεργαζόμενα με αυτό Πανεπιστήμια, διευκολύνοντας την υποδοχή διεθνών φοιτητών υψηλού επιπέδου και ειδικότερα των φοιτητών που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο. Υποτροφίες κινητικότητας παρέχονται για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος IDEX Programme Investissement d’Avenir 3 και απευθύνονται σε ξένους φοιτητές που θα έχουν γίνει σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών διαπιστευμένα από το Πανεπιστήμιο Paris-Saclay, προγράμματα που παρέχονται από τα παρακάτω εκπαιδευτικά ιδρύματα: AgroParisTech, CentraleSupelec, Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay), INSTN-CEA, Institut d’Optique Graduate School (IOGS), Université d’Evry-Val-d’Essonne (UEVE), Université Paris-Saclay (UPSaclay), Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ).

Οι υποτροφίες απονέμονται με κριτήριο την άριστη ακαδημαϊκή επίδοση. Οι υποτροφίες χορηγούνται για 1 ή 2 έτη στους φοιτητές που γίνονται δεκτοί στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Paris-Saclay, ανάλογα με το έτος εισαγωγής (M1 ή M2) και με την προϋπόθεση ότι συγκεντρώνουν τον βαθμό προαγωγής που απαιτείται.

Καταληκτική ημερομηνία επιλογής των υποψηφίων από τον υπεύθυνο του προγράμματος: 30 Απριλίου 2024 (μεσάνυχτα)

*Διαβάστε περισσότερα…

https://www.universite-paris-saclay.fr/admission/bourses-et-aides-financieres/bourses-internationales-de-master-idex