Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας για την περίοδο 01/07/2024-31/08/2024

 Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας για την περίοδο 01/07/2024-31/08/2024

 

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004527 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ), του έργου «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης – Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, υπάρχουν 5 διαθέσιμες θέσεις  για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδ Μαθημ ΠΡΑΚ 001, 30 ECTS (5 ECTS για τη λήψη πτυχίου ως μάθημα επιλογής και 25 ECTS αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος) για την περίοδο 01/07/2024 έως 31/08/2024.

 

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής είναι η 05/04/2024 και ώρα 13.00 με έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης εδώ.

Αίτηση