Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλοσοφίας για την περίοδο 01/07/2024 -30/09/2024

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004527 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ), υπάρχουν 14 διαθέσιμες θέσεις (8 σε Ιδιωτικούς Φορείς και 6 σε Δημόσιους Φορείς) για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδ Μαθημ ΠΑΙΣ000, 5 ECTS, χωρίς βαθμό)) για την περίοδο 01/07/2024-30/09/2024.

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής είναι η 29/03/2024 και ώρα 14.00 με έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας.

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης εδώ.

Αίτηση