Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

 Vitex

14-Vitex_Logo

Σύντομη περιγραφή

Η Vitex A.E. είναι η μεγαλύτερη Ελληνικής ιδιοκτησίας βιομηχανία οικοδομικών χρωμάτων. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και την παραγωγή προϊόντων για τους τομείς των οικοδομικών χρωμάτων (Vitex), των ασφαλτικών μονώσεων (Hermes) και της εξωτερικής θερμομόνωσης (VitexTherm).

Διαθέτοντας το πιο σύγχρονο εργοστάσιο στην Ελλάδα, και ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, η Vitex A.E. προσφέρει ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις στην ελληνική αγορά και σε περισσότερες από 20 χώρες του εξωτερικού. Από το 1932 η Vitex A.E. λειτουργεί με ξεκάθαρη δέσμευση για την παροχή βέλτιστης ποιότητας και υπηρεσιών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα με υπευθυνότητα στην αειφόρο ανάπτυξη.
Αναδείχτηκε για το 2021 και το 2022 ανάμεσα στις 10 εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

Εκπρόσωποι

Σοφρά Μαρίνα, R&D Manager

Ιστοσελίδα Εταιρείας

https://www.vitex.gr/