Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το KPMG Audit Graduate Recruitment Program μόλις ξεκίνησε για το έτος 2024

Στις 17 Απριλίου 2024, ξεκίνησε επίσημα η διαδικασία στελέχωσης στις Ελεγκτικές υπηρεσίες της KPMG, με νέους αποφοίτους Πανεπιστημιακών Σχολών της Ελλάδας και του εξωτερικού, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 17 Ιουνίου 2024.

Δείτε λεπτομέρειες για το πρόγραμμα: εδώ.