Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ»

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινικές παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις», σε εφαρμογή του Ν. 4957/2022 και του ΦΕΚ 1052,τ.Β’/13-02-2024, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Κλινικές παρεμβάσεις στις εξαρτήσεις».

Λήξη υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024

Κατηγορία: ΣΠΟΥΔΕΣ