Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών_Προσωρινά Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης_2023-2024(1)

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα.

Μπορείτε να δείτε το πρακτικό επιλογής φοιτητριών/φοιτητών για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 13/02/2024 και ώρα 17:00 με email στο secr@math.uoc.gr ή εντύπως μέχρι τις 14:00 στη Γραμματεία του Τμήματος.