Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του/της ξεναγού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο:

«Ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του/της ξεναγού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»

 Διάρκεια προγράμματος : δύο μήνες

Τόπος υλοποίησης : εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο και Ηράκλειο

Περίοδος υλοποίησης : από 7 Μαρτίου 2024 έως 2 Μαΐου 2024 Αριθμός καταρτιζόμενων: έως 50 άτομα

Κόστος συμμετοχής: 1464 ευρώ/άτομο

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού έχουν Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών – μελών της Ε.Ε., απόφοιτοι των Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογία, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην πλατφόρμα του ΚΕΔΙΒΙΜ από 7 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 00:15 μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 23:45, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ, που περιλαμβάνεται στην Απόφαση (ΑΔΑ: 671Ψ465ΧΘΟ-ΒΘΞ), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αρχεία σε μορφή pdf) των παραγράφουν 7Α και 7Β (βλ. Παράρτημα ΙΙ).

Πληροφορίες:    https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/programmata/ola-ta-programmata/ana-thematiko-pedio/anthropistikes-epistimes-kai-texnes/284-taxyrrythmo-programma-katartisis-sto-epaggelma-tou-tis-ksenagoy-sto-panepistimio-kritis      

Ο Πρόεδρος του ΚΕΔΙΒΙΜ

Καθηγητής Γ. Κοσιώρης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας