Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συμμετοχή του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΚ στη δράση «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών» της ΔΥΠΑ για επιδοτούμενα προγράμματα.