Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ “ΝΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΝΕΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ” ΕΤΟΥΣ 2024

Προκηρύσσεται το βραβείο Νέου Ερευνητή/Νέας Ερευνήτριας για το έτος 2024, σύμφωνα με την απόφαση της 454ης/18-2-2021 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου (αρ. απόφασης 11911/25-6-2021, ΦΕΚ 3295/Β/26-72021). Σκοπός του βραβείου είναι να τιμήσει τον νέο ερευνητή και τη νέα ερευνήτρια που διέπρεψε ερευνητικά κατά τη μεταδιδακτορική έρευνά του/της στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Προϋποθέσεις Το βραβείο απευθύνεται σε νέους/ες ερευνητές/ριες (μέχρι πέντε έτη μετά την απόκτηση του διδακτορικού τους τίτλου), οι οποίοι/ες εργάζονται ή εργάστηκαν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ως ερευνητές/ριες, για διάστημα δυο τουλάχιστον ετών. Οι υποψήφιοι μπορεί να έχουν οποιαδήποτε υπηκοότητα και να απέκτησαν το διδακτορικό τους σε οποιαδήποτε χώρα.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής προτάσεων είναι: vraveia@uoc.gr με την ένδειξη “Νέου Ερευνητή/Νέας Ερευνήτριας” και η καταληκτική ημερομηνία η 30η Ιουνίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.uoc.gr/announce/prokhrukshneouereunhth24.html

Κατηγορία: ΣΠΟΥΔΕΣ,ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ