Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων_ Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών_ Πανεπιστήμιο Κρήτης_καταληκτική ημερομηνία 31/3/2024