Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης ΠΚ – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές»

Προκήρυξη  εισαγωγής είκοσι τεσσάρων (24) πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Κατηγορία: ΣΠΟΥΔΕΣ