Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

Σύντομη περιγραφή

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, ιδρύθηκε το 1970 στο Ηράκλειο Κρήτης. Αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πλαστικών προϊόντων στη χώρα μας, με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό και διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της εξάγεται σε 90 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα η εταιρία διατηρεί θυγατρικές εταιρίες και παραγωγικές εγκαταστάσεις σε έξι χώρες του εξωτερικού, στη Γαλλία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Ρωσία, την Τουρκία και την Κίνα. Από το 1999 η εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Τα προϊόντα της εταιρίας απευθύνονται στη βιομηχανία πλαστικών ως πρώτες ύλες, στον αγροτικό τομέα καθώς και σε έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ έχει εγκαταστήσει στην ανατολική Κρήτη Αιολικό Πάρκο ισχύος 12 MW και φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 2,34 MW για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτός από την οικολογική σημασία και τη συμβολή στην τοπική οικονομία, οι μονάδες αυτές διασφαλίζουν, μακροπρόθεσμα, το ανταγωνιστικότερο κόστος ενέργειας για την επιχείρηση.

 

Εκπρόσωποι

ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΚΚΑ – Τμήμα Διαχείρισης Συστημάτων και Πιστοποιήσεων

ΜΕΛΙΝΑ ΦΡΥΣΑΛΗ – Τμήμα Ε&Α τομέα Παραγωγής Αγροτικού Φύλλου

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΝΑ – Τμήμα Ε&Α τομέα Παραγωγής Αγροτικού Φύλλου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕΡΖΑΚΗ – Τμήμα Ε&Α τομέα Παραγωγής ΜΒ

ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΡΟΣΑ – Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου τομέα Παραγωγής Αγροτικού Φύλλου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ – Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου τομέα Παραγωγής ΜΒ

 

Ιστοσελίδα Εταιρείας

https://www.plastikakritis.com