Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες και δυσκολίες μάθησης: Από το πανεπιστήμιο στο επόμενο βήμα

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο MASH-up n’ HEI- Multimodal Approach for Social-emotional learning in HEI, το Τμήμα Ψυχολογίας του ΠΚ οργανώνει παράλληλη δράση με θέμα:

«Κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες και δυσκολίες μάθησης: Από το πανεπιστήμιο στο επόμενο βήμα»

που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Θεματικής Ημέρας Καριέρας του ΠΚ

στις 19 Απριλίου 2024 και ώρα 12:30μμ

στο Τμήμα Χημείας, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κατηγορία: Εκδηλώσεις