Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

 INTERMED

logo intermed

Σύντομη περιγραφή

Η INTERMED ανήκει στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ).

Η INTERMED ιδρύθηκε το 1996 από το φαρμακοποιό Κλέωνα Τσέτη, ο οποίος οραματίστηκε μια νέα πρωτοπόρα παραγωγική βιομηχανία στο χώρο της υγείας που θα συνέβαλε στην αντιμετώπιση των καθημερινών καθώς και των ειδικών καταστάσεων υγείας που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης αυτής πορείας, η INTERMED έχει επιδείξει συνεχή ανάπτυξη, εξετάζοντας τις προοπτικές του μέλλοντος και λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, με αποτέλεσμα να διευρύνει συνεχώς το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, τα οποία ξεχωρίζουν για την καινοτομία και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. To αποτέλεσμα αυτής της πορείας είναι η καθιέρωση της INTERMED στην Ελληνική και Διεθνή αγορά με brands όπως τα Unisept, Chlorhexil, Eva, Reval κ.α.

Στην INTERMED μέσα από τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και επιστημονικές συνεργασίες δεσμευόμαστε στην έρευνα και στην καινοτομία που είναι καθημερινό μέλημά μας για να μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και αδιαπραγμάτευτης ποιότητας.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της INTERMED παραμένει σταθερός με βασικούς άξονες την έμφαση στην Έρευνα & Ανάπτυξη, την Καινοτομία, την Υπευθυνότητα, την Αλληλεγγύη, το Ηθικό Επιχειρείν και την αφοσίωση στην Αριστεία. Για την INTERMED το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί μία από τις προτεραιότητες και γι’ αυτό δεσμεύεται για τη δημιουργία ενός άριστου και αξιοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος και την παροχή ελκυστικών δυνατοτήτων εξέλιξης, αναλόγως των ικανοτήτων και των προσωπικών επιδιώξεων του καθενός. Η δύναμη της INTERMED διευρύνεται σταθερά με νέους, αλλά και έμπειρους επαγγελματίες, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

 

Εκπρόσωποι

Athanasios Archondikis, Vice President, Operations Director

Smaragdi Talaki, Head of Human Resources

Maria Chountoulesi, Intellectual Property & Research Liaison Officer

 

Ιστοσελίδα Εταιρείας

https://intermed.com.gr/