Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Info Day: Tech Talent School for Educators 2024

Η Socialinnov διοργανώνει στις 27 Φεβρουαρίου Info Day στο πλαίσιο του προγράμμτος: Τech Talent School για Εκπαιδευτικούς.

Το Tech Talent School for Educators είναι ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και των φοιτητών παιδαγωγικής κατεύθυνσης,όχι μόνο σε σχέση με τη δράση τους μέσα στη σχολική κοινότητα αλλά και ως επαγγελματίες.

Στην παρουσίαση θα έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε τις νέες θεματικές που προσφέρονται δωρεάν για το 2024, εργαλεία και ιδέες που θα ενισχύσουν τη διδασκαλία και την επαγγελματική σας πορεία καθώς και θα έχετε τη δυνατότητα να λύσετε απορίες για τη συμμετοχή σας.

Για την συμμετοχή σας στο info day ακολουθήστε το σύνδεσμο

https://www.crowdcast.io/c/ttsfe-infoday