Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φαρμακοβιομηχανία ΚΟΠΕΡ ΑΕ 

11-KOPER logο

Σύντομη περιγραφή

H Φαρμακοβιομηχανία ΚΟΠΕΡ ΑΕ είναι μια παραγωγική και εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία και διανομή φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Από την ίδρυσή της, το 1936, ακολουθεί με πίστη θεμελιώδεις αρχές:
Συνέπεια, που χαρακτηρίζει όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές συνεργασίες της, και είναι αποτέλεσμα της προσήλωσης στους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία της.
Αξιοπιστία, που βασίζεται στην τήρηση αυστηρών προδιαγραφών σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, της προώθησης, της εμπορίας και της διανομής των προϊόντων υψηλής ποιότητας που διαθέτει στην ελληνική και διεθνή αγορά.
Σεβασμός στους εργαζόμενους και τους συνεργάτες καλλιεργώντας συνθήκες αλληλοϋποστήριξης και άμιλλας , στους γιατρούς και τους ασθενείς στηρίζοντας τις προσπάθειές τους για ανάκτηση της υγείας και της ποιότητας ζωής, αλλά και στο περιβάλλον ακολουθώντας κανόνες αειφόρου ανάπτυξης.
Ακεραιότητα, που αποδεικνύεται από την αδιάλειπτη παρουσία της επί 88 έτη στην φαρμακευτική αγορά.
Όραμά μας η προσφορά καινοτόμων, ποιοτικών και αξιόπιστων προϊόντων στη φαρμακευτική αγορά, και η ανάπτυξης της εταιρείας μέσω της προόδου των ανθρώπων της.
Επιδίωξή μας η διατήρηση της εταιρείας σε μια από τις κορυφαίες της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
Η μακρόχρονη ιστορία της εταιρείας είναι προάγγελος της μελλοντικής της πορείας.

 

Εκπρόσωποι

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΤΖΩΝΑΣ

 

Ιστοσελίδα Εταιρείας

https://koper.gr/