Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

EIT Food RIS Fellowships | new deadline for submitting applications: 24/03

Αφορά: paid internships in top companies in the agri-food industry, for students and graduates of various fields.

Πληροφορίες: εδώ.

(About EIT Food: “Supported by the EU, we lead the world’s largest and most dynamic food innovation community. We create connections right across the food system that stimulate new ideas and inventions to drive change.”):